Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till årsmöte 2020

Skrivet datum: 31 januari 2020

Uppdaterat datum: 2 februari 2020

Text: SFF Stockholm

 

SFF StockholmLördagen den 8 februari startar SFF Stockholm vårens möten på Armémuseum. Föredragshållare är Leif Åström som kommer att berätta om sitt liv i Flygvapnet och de flygplan han flugit, med tonvikten Viggen i vilken han samlade 2000 av sina flygtimmar. Läs mer om föredraget här! Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: Lördagen den 8 februari 2020 kl. 14.00

Verksamhetsberättelse 2019


Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

11. Ev övriga motioner och förslag.

12. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

13. Övriga frågor.

14. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm