Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss
 

SFF Stockholm - Om oss

 
Styrelse Historik Stadgar  Mål och Syften SFF vandringspris Kontakta oss
 

Bromma Flygplats 1936

Bromma flygplats 1936

 

SFF Stockholm - Vi bevarar Svensk flyghistoria!

 

SFF Stockholm är en regionavdelning i SFF, Svensk Flyghistorisk Förening. SFF är Sveriges största flyghistoriska organisation med ca 6000 medlemmar - flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet.

 

Föreningen är indelad i 15 regionavdelningar som är spridda över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Dessa regionavdelningar arrangerar möten, föredrag, studiebesök, resor och sprider information om lokal flyghistoria.

 

SFF stöder seriös forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria.

 

SFF Stockholm är till för Dig som är flygintresserad och bor i Stockholmsområdet. Vår huvudsakliga verksamhet är våra föredragsmötenArmémuseum, där vi bjuder in en flygpersonlighet som får berätta om sitt expert- eller intresseområde. Ämnena varierar och föredragen kan både behandla militärt och civilt flyg, både historiskt och mer nutida. Ibland arrangerar vi utflykter till någon flyghistoriskt intressant plats, med sakkunnig guidning.

 

Alla är välkomna till våra möten, även Du som ännu inte är medlem i SFF. Men vi är säkra på att är du bara lite flygintresserad, har du mycket att vinna på att bli medlem. Du behöver inte ha någon flygbakgrund själv för att bli medlem, ett genuint flygintresse är fullt tillräckligt!

 

Som medlem i SFF kan Du sex gånger om året glädja dig åt SVENSK FLYGHISTORISK TIDSKRIFT som skriver om företrädesvis svensk flyghistoria. En gång om året får Du en temabok, FLYGHISTORISK REVY som behandlar ett specifikt ämne inom civilt eller militärt flyg. Allt detta ingår i medlemsavgiften på 395 kr! Dessutom kan medlemmar köpa flyglitteratur till förmånligt pris, utnyttja föreningens arkiv etc. Om Du är medlem i riksföreningen är Du även välkommen att delta i alla träffar som alla regionavdelningar/lokala föreningar i hela landet anordnar.

 

Så vad väntar du på? Du anmäler dig enkelt som medlem på Svensk Flyghistorisk förenings hemsida: www.flyghistoria.org. Du kan även få anmälningshandlingar och inbetalningskort, när du besöker något av våra möten.

 

 

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

 

 

 

Senast ändrad: 7 januari 2018
 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm