Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Välkommen till föredrag om Helikoptrar, då och nu. Och sen då? på MHS Karlberg!

Skrivet datum: 12 mars 2023

Uppdaterat datum: 18 mars 2023

Text: SFF Stockholm

 

Som vi tidigare har meddelat håller Hörsalen på Armémuseum att renoveras under våren 2023. Detta innebär att SFF Stockholms föredragsmöten startar lite senare i år än vanligt då det har varit nödvändigt att hitta alternativa lokaler att hålla våra möten i.

Nu har vi dock hittat en lösning för vårt marsmöte som kommer genomföras lördagen den 25 mars kl. 14:00 i filmsalen på Militärhögskolan, Karlberg.

På grund av att alla byggnader tillhörande MHS Karlberg är militära skyddsobjekt måste samtliga deltagare vara besöksanmälda innan, med för – och efternamn, personnummer samt ha svenskt medborgarskap, annars kommer inträde nekas till lokalen.

Föredragshållare är Björn Johnson som kommer hålla ett fördrag med titeln: Helikoptrar, då och nu. Och sen då?

Björn Johnson är pensionerad major inom Flygvapnet med en bakgrund som arméflygare inom det beväpnade pansarvärnshelikoptersystemet HKP 9. Han tjänstgjorde i slutet av 90-talet på FMV som Försvarsmaktens representant i ett attackhelikopterprogram och har efter det varit divisionschef på Malmen, lärare på FBS i Uppsala och under fem år stationerad i Tyskland. Där var han placerad som svensk kontingentschef och flyglärare vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg och deltog i grundutbildningen av svenska, tyska och spanska helikopterpiloter.

Efter återkomsten till Sverige har han tjänstgjort som lärare i taktik vid Försvarshögskolan i Stockholm vilket han har fortsatt med på deltid efter att ha gått i pension 2019. Han arbetar utöver det periodvis som professionintervjuare på Plikt- och prövningsverket och deltar där i urvalsprocessen av sökande till Officersprogrammet.

Björn kommer i sitt anförande att inledningsvis redogöra för urvalsprocessen till Officersprogrammet och hur söktrycket kraftigt har ökat under de senaste åren. Han berättar också om det nuvarande utbildningsupplägget och hur Officersprogrammet kan te sig för en blivande Flygvapenofficer beroende på vilken inriktning denne har valt.

Därefter kommer Björn att berätta om helikopterutvecklingen genom tiderna, olika typer av rotorsystem och helikopterns för- och nackdelar i jämförelse med flygplan. Främst sker detta ur ett militärt perspektiv och med koppling till de helikoptersystem som har verkat och verkar inom Försvarsmakten. Avslutningsvis vänds blickarna mot framtiden. Vad kan vi förvänta oss beträffande helikopterns fortsatta utveckling och på vilket sätt påverkar det oss.

Obligatorisk anmälan!

MHS Karlberg är militärt skyddsområde, vilket kräver obligatorisk anmälan med personummer och svenskt medborgarskap. OBS! Senast söndag den 19 mars måste vi ha din anmälan.

Anmäl dig till mötet här!

Plats: Militärhögskolan Karlberg

Tid: Lördag den 25 mars 2023 kl. 14.00

Entré: Fri entré!

Anmälan: Obligatorisk anmälan!

Arrangör: Svensk Flyghistorisk Förening, Region Stockholm

Björn Johnson

Björn Johnson är pensionerad major inom Flygvapnet med en bakgrund som arméflygare inom det beväpnade pansarvärnshelikoptersystemet HKP 9 Foto: via Björn Johnson och Gunnar Åkerberg.


Vi behöver ditt stöd! SFF Stockholm har ingen medlemsavgift och vi tar ingen entréavgift till våra möten. För att kunna täcka våra utgifter och fortsätta vår verksamhet är vi helt beroende av ditt frivilliga stöd. Skicka ditt bidrag på SWISH 1231041748.

Stort tack för ditt bidrag!

Bjud gärna med en eller flera kompisar! Ju fler desto bättre! Ingen föranmälan!

Alla är välkomna på våra möten – du behöver inte vara medlem i SFF för att delta!

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm