Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Välkommen till föredrag om Kalla kriget i luften!

Skrivet datum: 23 april 2023

Uppdaterat datum: 23 april 2023

Text: SFF Stockholm

 

Välkommen till föredrag om Kalla kriget i luften på Sjöhistoriska!

Kalla kriget i luften - Ur ett svenskt underrättelseperspektiv

Sverige bedrev under kalla kriget ett brett och djupt underrättelsearbete för att analysera hotet från Sovjetunionen, inte minst inom det flygtekniska området. Ett arbete som dessutom var internationellt respekterat och högt uppskattat.

Flygspaningen mot Sovjetunionen var omfattande och innebar även att landets gränser i stor utsträckning kränktes av västsidan, inklusive Sverige.

Kalla kriget innebar också att ett stort antal incidenter inträffade. Nedskjutningarna av svenska DC-3 och Catalina var tydliga bevis för detta. Dessa synnerligen allvarliga händelser ingick dock i ett större sammanhang där Sovjetunionen gjorde sig skyldigt till många fler nedskjutningar.

Ulf Hugo har mångårig bakgrund som analytiker och som reservofficer inom den svenska underrättelsetjänsten. Han har framför allt lång erfarenhet från teknisk underrättelsetjänst vid Försvarets materielverk men även av såväl taktisk som operativ underrättelsetjänst inom Försvarsmakten.

Ulf har nyligen givit ut en bok som behandlar ämnet kring dagens föredrag. Han kommer att ha med sig böcker för försäljning och boksignering.

Innan Ulfs föredrag kommer SFF Stockholm att hålla ett kort årsmöte. Läs kallelsen här!

Plats: Hörsalen, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Datum och tid: Lördagen den 29 april 2023 kl. 14.00

Entré: Fri entré till museet för dig som ska lyssna på föredraget.

Arrangör: Svensk Flyghistorisk Förening, Region Stockholm

Bjud gärna med en eller flera kompisar! Ju fler desto bättre! Ingen föranmälan!

Alla är välkomna på våra möten – du behöver inte vara medlem i SFF för att delta!

Ulf-Hubo-Kalla-kriget-i-luften-Peter-Liander.jpg

Ulf Hubo har nyligen givit ut en bok som behandlar ämnet kring dagens föredrag. Han kommer att ha med sig böcker för försäljning och boksignering. Foto: Peter Liander.

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm