Aktiviteter

SFF Stockholm – Regional mötesverksamhet

Vår huvudsakliga verksamhet består av föredragsmöten på Armémuseum med militärt eller civilt tema. Dessa genomför vi normalt sett tre gånger under våren (februari, mars och april) och vid tre tillfällen under hösten (oktober, november och december).

Nils ”Princess” Schylström håller föredrag om Sk 60 11 november 2023. Foto: Gunnar Åkerberg.

Utöver mötesverksamheten på Armémuseum medverkar vi för huvudföreningens räkning i olika typer av flygrelaterade evenemang, som exempelvis vid IPMS 08-open och Hjulmarknaden där vi informerar om föreningens verksamhet och träffar befintliga samt värvar nya medlemmar. Vi har även arrangerat besök exempelvis i Minneshallen, på Arlanda Flygsamlingar och arrangerat rundvandringar på före detta F 2 i Hägernäs, F 8 i Barkarby samt F 18 Tullinge med mera.

Du behöver inte vara medlem för att besöka våra möten. Vi tar heller ingen avgift för deltagande i våra föredragsmöten, men är tacksamma för dem som vill skänka en summa i frivillig kollekt, antingen kontant eller via Swish

Bjud gärna med en eller flera kompisar! Ju fler desto bättre! Alla är välkomna på våra möten!

VÄLKOMMEN!