Om oss

Svensk Flyghistorisk Förening, regionavdelning Stockholm

SFF Stockholm är en ideell förening och är en regionavdelning i huvudföreningen, Svensk Flyghistorisk Förening – SFF. SFF är Sveriges största flyghistoriska organisation med drygt 5 000 medlemmar – flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet.

Föreningen är indelad i 13 regionavdelningar som är spridda över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Dessa regionavdelningar arrangerar möten, föredrag, studiebesök, resor och sprider information om lokal flyghistoria.

Regionavdelningen, SFF Stockholm, grundades den 21 augusti 1992 ombord på Viking Lines M/S Athena i konferenshytt S 9, och fastställdes genom styrelsebeslut i SFF den 5 september 1992. Vid det första konstituerande styrelsemötet för SFF Stockholm ombord på M/S Athena 1992 deltog Heikki Korpihalme, Lennart Berns, Christer Sidelöv, Steve Jernströmer samt Bo Hugmark.

SFF Stockholms första konstituerande möte 1992.
SFF Stockholms första konstituerande möte 1992. Från vänster Lennart Berns, Steve Jernströmer, Heikki Korpihalme, Bo Hugmark och Christer Sidelöv.

SFF Stockholms ordförande sedan starten 1992:
1992 – 2002: Heikki Korpihalme
2002 – 2007: Lars-Eric Larsson
2007 – 2014: Bernt Olsson
2014 – Gunnar Åkerberg

SFF Stockholm är organiserad som övriga regionavdelningar i landet och fick namnet SFF Stockholm med Stockholms län med angränsande områden som upptagningsområde. SFF Stockholm tog 1992 över programverksamhet på dåvarande Militärhögskolan, MHS senare Försvarshögskolan (FHS) på Valhallavägen i Stockholm som tidigare skötts av riksföreningen.

Möte på Försvarshögskolan 2001-18-11. Foto: Bernt Olsson.
SFF Stockholms föredragsmöte på Försvarshögskolan 2001-12-11. Foto: Bernt Olsson.

SFF Stockholms första medlemsmöte på MHS genomfördes den 6 oktober 1992 då Scandinavian Historic Flight presenterade sig i ord och bild. I samband med att Försvarshögskolan skulle flytta till nyuppförda lokaler på Campus Valhallavägen vid Drottning Kristinas väg, flyttade också SFF Stockholm sin mötesverksamhet till Armémuseum vid Östermalmstorg.

SFF Stockholms första föredragsmöte tillika traditionella julmöte på Armémuseum genomfördes den 6 december 2005. Lasse Jansson från Gripen International gästade det första mötet i vår nya möteslokal.

SFF Stockholm har ca 1 160 medlemmar som har angett Stockholm som grupptillhörighet vid medlemsansökan.

Mål och Syften

SFF Stockholm har som ändamål att främja intresset för svensk flyghistoria i regionen samt att sprida information om regionens flyghistoria till landet i övrigt. Främst genom mötesverksamhet och medverkan i publikationer, främst i Svensk Flyghistorisk Tidskrift, SFF hemsida, regionens egen hemsida samt via våra egna Facebook- och Instagramkonton.

Medlemskap

Medlemskap i huvudföreningen SFF är automatisk medlem i SFF regionavdelning Stockholm. SFF stöder seriös forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria.

SFF Stockholm är till för Dig som är flygintresserad och bor i Stockholmsområdet. Vår huvudsakliga verksamhet är våra föredragsmöten på Armémuseum, där vi bjuder in en flygpersonlighet som får berätta om sitt expert- eller intresseområde. Ämnena varierar och föredragen kan både behandla militärt och civilt flyg, både historiskt och mer nutida. Ibland arrangerar vi utflykter till någon flyghistoriskt intressant plats, med sakkunnig guidning.

Alla är välkomna till våra möten, även Du som ännu inte är medlem i SFF. Men vi är säkra på att är du bara lite flygintresserad, har du mycket att vinna på att bli medlem. Du behöver inte ha någon flygbakgrund själv för att bli medlem, ett genuint flygintresse är fullt tillräckligt!

Som medlem i SFF kan Du sex gånger om året glädja dig åt SVENSK FLYGHISTORISK TIDSKRIFT (SFT) som skriver om företrädesvis svensk flyghistoria. En gång om året får Du en temabok, FLYGHISTORISK REVY som behandlar ett specifikt ämne inom civilt eller militärt flyg. Allt detta ingår i medlemsavgiften på 470 kr (för året 2024)

Dessutom kan medlemmar köpa flyglitteratur till förmånligt pris, utnyttja föreningens arkiv etc. Om Du är medlem i riksföreningen är Du även välkommen att delta i alla träffar som alla regionavdelningar/lokala föreningar i hela landet anordnar.

Så vad väntar du på? Du anmäler dig enkelt som medlem på huvudföreningen, Svensk Flyghistorisk Förenings hemsida: www.flyghistoria.org. Medlemskap i huvudföreningen SFF ger automatisk medlemskap i SFF regionavdelning Stockholm. Du kan även få anmälningshandlingar och inbetalningskort, när du besöker något av våra möten på Armémuseum.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!