SFF Vandringspris

Statuter för SFF:s vandringspriser

Pris till modellbyggare vid IPMS Open Stockholm

  1. Priset benämns ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris” och utgörs vid IPMS Stockholm av en epoximodell av Saab 29 Flygande Tunnan. Priset är monterat på en träplatta av polerat trä. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarnas namn och utdelningsår.
  2. Priset utdelas i samband med de utställningar som ”International Plastic Modellers´ Society” (IPMS) arrangerar årligen i Stockholm och Göteborg samt vid C4-opens tävlingar i Malmö.
  3. Priset ställs till vederbörande priskommittés förfogande för att av en representant för respektive SFF regionavdelning utdelas till byggare av bästa flygplansmodell eller modell av annat föremål med svensk militär eller civil flyganknytning.
  4. Om tävlingen genomförs i olika klasser, bör priset utdelas till i första hand byggare i ungdomsklass.
  5. Priset får inte utdelas till samma mottagare två år i följd.
  6. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i Svensk Flyghistorisk förening samt ett diplom att behållas av mottagaren.
  7. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till tävlingsledningen i god tid inför nästkommande års evenemang. Tävlingsledningen skall vid behov se till att så sker.
  8. Tävlingsledningen skall anteckna mottagarens namn och adressuppgifter samt snarast informera SFF därom.

Stockholm den 22 mars 2009
Styrelsen

Tidigare mottagare av SFF:s Vandringspris:

1999 – Mikael Forslund
2000 – Daniel Lardek
2001 – Axel Örtenblad
2002 – Daniel Zachrisson
2003 – Mikael Forslund
2004 – Göran Sebardt
2005 – Stefan Eriksson
2006 – Henrik Bergman
2007 – Anders Montan
2008 – Henrik Bergman
2009 – Mathias Andersson Läs mer!
2010 – Robert Bergwall Läs mer!
2011 – Pontus Carlweitz Läs mer!
2012 – Björn Fransson Läs mer!
2013 – Nicklas Karlén Läs mer!
2014 – Hans Fehrnström Läs mer!
2015 – Johan Elvin Läs mer!
2016 – Björn Bäcklund Läs mer!
2017 – Jon Myhr Wahlén Läs mer!
2018 – Anders Edblad Läs mer!
2019 – Rickard Andersson Läs mer!
2022 – Jon Myhr Wahlén Läs mer!
2024 – Per-Erik Hedberg Läs mer!