SFF Stockholm

VÄLKOMMEN TILL SFF STOCKHOLM!

SFF Stockholm är en ideell förening och är en regionavdelning i huvudföreningen Svensk Flyghistorisk Förening – SFF. Vi har som ändamål att främja intresset för svensk flyghistoria i regionen samt att sprida information om regionens flyghistoria till landet i övrigt. Detta gör vi främst vid de föredragsmöten som vi arrangerar.