Arlanda Flygsamlingar – historien om ett civilt flygmuseum i Sverige

Historien bakom Arlanda Flygsamlingar går över 60 år tillbaka i tiden. År 1953 tog en tjänsteman på Luftfartsverket, Charlie Enger, ett beslut om att bevara föremål och dokumentation kring det svenska civilflygets historia. Med stöd från Luftfartsverket började några företagsamma och förutseende personer att ställa undan huvudsakligen historiskt intressanta flygplan för bevarande. På ideell och frivillig basis påbörjades renovering av klenoderna omkring 1970 av den då informellt sammansatta Arlandagruppen. Under åren och på olika platser i närheten av Arlanda restaurerades flera av flygplanen.

Först 1986 invigdes en för ändamålet och av flygindustrin skänkt lokal om 2 000 m² några stenkast från Radissonhotellet Arlandia. I samma veva bildades Stiftelsen Aerospace, vilka hade som målsättning att etablera ett civilt luftfartsmuseum på Arlanda. År 1998 invigdes Aerospace Expo för allmänheten. Efter att Stiftelsen Aerospace gick i likvidation 2002, lades de flyghistoriska samlingarna i malpåse. Den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner (AFV) bildades kort därefter för att förvalta samlingarna, vilka då ägdes av Luftfartsverket. Förutom restaurerings- och underhållsarbeten kunde AFV i begränsad omfattning även bedriva publik verksamhet.

Vid denna tid ingick ett femtiotal flygplan, omkring 30 motorer, vindtunnlar, flygsimulatorer, åtskilliga hundra flygplansmodeller, kringutrustning samt ett omfattande flyghistoriskt arkiv i Arlanda Flygsamlingar. Flera av flygplanen är de enda bevarade av sitt slag i världen.

Så här såg det tidigare ut i Arlanda Flygsamlingar på Arlanda, Sveriges enda civila flygmuseum. Foto: Lennart Berns.
Så här såg det tidigare ut i Arlanda Flygsamlingar på Arlanda, Sveriges enda civila flygmuseum. Foto: Lennart Berns.

Den 1 januari 2018 övertogs Arlanda Flygsamlingar av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer. I september 2022 beslutade markägaren, statliga Swedavia, att Arlanda Flygsamlingar skulle vara utrymda inom tolv månader eftersom marken behövdes för ”andra ändamål”. Efter en omfattande och för ägaren SMTM kostnadskrävande flytt, är nu samlingarna tills vidare förrådsställda i en lagerlokal i Rosersberg, där det råder fotoförbud och i huvudsak besöksförbud utom för Arlanda Flygsamlingars Vänners volontärer.

Flygsamlingarna magasinerade i Rosersberg. Foto: Lennart Berns
Flygsamlingarna magasinerade i Rosersberg. Bilden visar tre renoveringsobjekt vilka beretts plats i Rosersberg. De är första SAS-simulatorn, Nordiska Aviatiks Albatros från 1917 och Kartverkets Nord Martinet. Foto: Lennart Berns.

(Utdrag ur text av Jan Forsgren i kommande bok Svenska flygmuseer, vilken utkommer i maj 2024 på Trafiknostalgiska Förlaget)