Divisionsbesök i Flygvapnets Minneshall

Text och foto: Gunnar Åkerberg

På initiativ av divisionschefen för 21. division ur Helikopterflottiljen, besökte medlemmar från divisionen Flygvapnets minneshall onsdagen den 19 juni 2024.

Minneshallen finns inrymd i ämbetsbyggnaden, Tre Vapen som ligger på Banérgatan 62 på Gärdet i Stockholm och förvaltas idag av FMV. Här hedras och bevaras minnet av alla de närmare 1 000 personer som omkommit i Försvarsmaktens flygtjänst.

Björn Johnsson, före detta helikopterpilot i Försvarsmakten, Gunnar Åkerberg, ordförande i SFF Stockholm samt en representant från FMV medverkade även vid besöket.

Besöket inleddes i ett av förrummet till Minneshallen där FMV:s representant hälsade besökarna välkomna och berättade om pågående renoveringar av lokalerna, vilket begränsar tillgängligheten för besökare till Minneshallen för närvarande. Björn Johnsson fortsatte därefter och informerade om bakgrund och historik för Minnesgallen samt även om Flygarmonumentet på Karlaplan.

I förrummet till minneshallen är samtliga namn från den DC-3 som sköts ner av dåvarande Sovjetunionen 1952, ingraverade på en speciell minnessten i svart diabas. Namnen inkluderar också signalisterna från Försvarets Radioanstalt. Ovanför hänger en tavla av flygplanet, målad av den internationellt kände flygkonstnären, engelsmannen Roger Middlebrook, vilken skänktes av Svensk Flyghistorisk Förening till Flygvapnet när försvarsgrenen fyllde 80 år.

Efter introduktionen i förrummet samlades besökarna i Minneshallen, där Björn inledde med en tyst minut för att hedra och minnas de omkomna.

Björn, som tidigare nämnts, själv har tjänstgjort som helikopterpilot i Försvarsmakten, fortsatte därefter att berätta lite mer om Minneshallen samt för några av namnen på tavlan. Björn hade också valt ut ett namn på tavlan, vars haveri han beskrev lite mer i detalj.

Jag brukar besöka Minneshallen sista arbetsdagen varje år, berättade Björn, som också uppmanade besökarna att komma tillbaka när tillfälle ges.


Minneshallen är ljus och stilfullt dekorerad och inredd. På en stor marmorvägg i fonden är de närmare tusen namnen uppförda. Väggen flankeras av sex freskomålningar av den kände konstprofessorn Einar Forseth, mest känd för sin mosaikutsmyckning i Stadshuset i Stockholm. Forseth kände en stor samhörighet med Flygvapnet och de unga män som gett sina liv i vapnets tjänst.

De sex målningarna föreställer en ung mans levnad i ett jordbrukarhem, via skolexamen, flygutbildning, flygtjänsten vid en bombflottilj, fram till olyckan och begravningen med militära hedersbetygelser.
Golvet är utfört i slipad granit och mitten står ett altarliknande marmorbord. Mellan två kandelabrar ligger en läderinbunden bok med de omkomnas namn införda.

Efter besöket förevisades en helikopter 16 för intresserade FMV-anställda, därefter fortsatte divisionen sin färd i sina tre HKP 16 Black Hawk hemåt till basen på Malmen i Linköping.