Läs Arlanda Flygsamlingars Vänners medlemsblad

Arlanda Flygsamlingar har flyttats till ett magasin i Rosersberg och har dessutom bytt namn till Civilflygsamlingarna. Den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner lever och frodas dock fortfarande med flyghistoriskt befrämjande aktiviteter i de nya lokalerna.

Ett antal volontärer träffas på tisdagar och torsdagar fortsätter med restaureringen av Albatross B.II, Nord Martinet och en SAS DC-9-simulator. Ett antal volontärer är också i full färd med att katalogisera samlingens bok- och fotosamlingar.

Läs Arlanda Flygsamlingars Vänners senaste medlemsblad

Arlanda Flygsamlingars Vänners medlemsblad skickas ut till alla föreningens medlemmar fyra gånger per år. Redaktör för bladet är Lennart Berns och han har gett SFF Stockholm tillåtelse att publicera det senaste bladet utan kostnad här på vår hemsida. Bladet visar att den ideella föreningen lever och frodas med flyghistoriskt befrämjande aktiviteter, dels erbjuder dig möjligheten att för en överkomlig medlemsavgift genom ert medlemskap stötta det arbete föreningen utför för att bevara svensk civil flyghistoria.

Det har smugit sig in några stavfel i bladet och datumet för föreningens årsmöte har blivit fel, det ska vara lördagen den 4 maj. Men trots detta är bladet en mycket trevlig läsning. Klicka här får du kostnadsfritt läsa hela det senaste numret!

Bli medlem i Arlanda Flygsamlingars Vänner!

Genom ditt medlemskap stöttar du den restaureringsverksamhet som utförs av ett antal volontärer. Du får dessutom fyra nummer av medlemsbladet med allehanda information om samlingarnas dåtid, nutid och framtid samt inte minst tillfredsställelsen att hålla tankarna på ett blivande svenskt civilflygmuseum vid liv! Medlemsavgift på minst 150 kr sätts in på plusgirokonto 35 26 80-3. Ange namn, adress, telefonnummer och E-postadress.

Besök också Arlanda Flygsamlingars Vänners hemsida https://arlandaflygsamlingar.se/