Välkommen till nya hemsidan!

SFF Stockholms första hemsida har hängt med ända sedan 2009 och då var vi en av de första regionföreningarna i SFF med egen hemsida, kanske till och med den första. Den har tjänat oss väl under nästan 15 år, men av tekniska orsaker var byte av plattform nödvändig.

Innan 2009 hade vi ingen möjlighet att kommunicera med våra medlemmar och mötesbesökare utöver notiser i Svensk Flyghistorisk Tidskrift (SFT), med dess ganska långa pressläggning. Då vi av någon anledning var tvungna att ställa in ett planerat möte på Armémuseum hade vi ingen möjlighet att informera våra besökare om detta innan mötet. Det var alltså innan nyhetsbrev via e-post fanns och sociala medier användes av ytterst få. Vi var helt enkelt tvungna att åka till Armémuseum ändå och ta emot alla något besvikna mötesbesökare och som kompensation bjuda på fika i museets kafé. Där och då föddes idén om en egen hemsida, där vi kunde informera och kommunicera med våra medlemmar. Sagt och gjort! Samma år driftsattes vår första hemsida, med en ganska enkel men tydlig design, som aldrig ändrades under de 15 år som den var i drift. Den har tjänat oss väl, men ingenting varar för evigt och i januari 2024 stängde vi ner den gamla hemsidan.

Tekniken bakom den gamla hemsidan var föråldrad och mjukvaran som användes för att uppdatera den slutade att supportas 2020. Uppdatering var krånglig och kunde bara göras från en specifik dator, vilket var både opraktiskt och sårbart. Vidare så anpassade sig inte den gamla hemsidan beroende på vilken typ av enhet besökaren använde, vilket gjorde den svårläst på en mobiltelefon.

Den nya hemsidan använder publiceringssystemet WordPress, som är världens mest populära och allmänt använda system för publicering på webben. Enligt uppgift använder nästan 18,9% av alla webbplatser på nätet WordPress, vilket innebär att det är det mest använda publiceringssystemet på internet.

Den nya hemsidan, som du läser nu, är tekniskt modernare, har ett tydligare utseende och kommer att vara lättare att uppdatera. Hemsidan anpassar sig beroende på om man läser den på en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cirka hälften av allt surfande på nätet sker numera på en mobil, vilket gör att det är viktigt att hemsidan är läsbar även på mobila enheter med mindre skärmar.

Vi kommer under våren successivt bygga upp den nya hemsidan, flytta över information från den gamla hemsidan och fylla den med mer information. Något som vi inte kommer kunna flytta över från den gamla hemsidan är nyhetsarkivet, men vi kommer att länka till det gamla arkivet. Det kommer inte längre att uppdateras, men innehåller en hel del historik och matnyttig information.

SFF Stockholms gamla hemsida
SFF Stockholms gamla hemsida som var i bruk 2009-2024.