Kallelse till årsmöte 2024

Söndag den 25 februari håller SFF Stockholm årsmöte. Efter detta korta årsmöte kommer det att bli ett intressant föredrag. Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, hörsalen 4 tr. Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg)
Datum och tid: Söndag den 25 februari 2024 kl. 14.00
Entré: Fri entré till museet för dig som ska delta i årsmötet och lyssna på föredraget.

Föredragningslista

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Verksamhetsberättelse för föregående år.
 7. Ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.
 11. Ev övriga motioner och förslag.
 12. Val av
  a) ordförande för en tid av ett år.
  b) tre ledamöter för en tid av ett år
  c) tre ledamöter för en tid av två år.
  d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.
 13. Övriga frågor.
 14. Årsmötet avslutas.

Bifogade dokument

Armémuseum har numera likt alla andra statliga museer entréavgift. Om du bara tänker besöka SFF Stockholms föredragsmöten så behöver du inte betala någon avgift. Säg bara till i kassan att du ska delta i mötet. Däremot om du även planerar att titta på museets utställningar, antingen före eller efter vårt möte, så ska full entréavgift erläggas.

Bjud gärna med en eller flera kompisar! Ju fler desto bättre! Ingen föranmälan! Alla är välkomna på våra möten – du behöver inte vara medlem i SFF för att delta!

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Gunnar Åkerberg
Ordförande
SFF Stockholm